VHRK og Statens Vegvesen

Øvelse på Haukelifjell

Vinje og Haukeli Røde Kors og Statens Vegvesen inngikk ein samarbeidsavtale om å ha beredskap ved uvær og då fare for å få fastkjøyrde bilkolonner, då med formål å redde ut dei som var ramma. Samarbeidsavtalen inneber såleis at der skal vere ein øvelse på dette å redde ut folk av ei kolonne. Øvelsen var også med politiet, som då har den øverste myndighet.
Ein ligg med nokre bilder frå øvelsen. Diverre blei ikkje fotoseansen så omfattande grunna uteblivelse av fotografen. Me kjem sterkare tilbake med meir bilde ved neste øvelse.