Viktige Røde Kors-sider

Elektronisk Førstehjelpsprøve
På e-læringsportalen kan ein ta den teoretiske førstehjelpsprøva. Du må registrere første gong du brukar e-læringsportalen. Har du brukt e-læring før kan du logge rett inn. Du må framleis også ha den praktiske prøva for å vera godkjent hjelpekorpsar.   

Korsveien
Interne sider og dokumentbank for medlemmar i Røde Kors, til dømes regelverk, kursopplegg, malar, avtaler og retningsliner. Krev pålogging med medlemsnummer og passord.

Ressurssytemet
Oversikt over ressursar både kompetanse og utstyr. Ein kan leggje inn kva kurs ein har tatt, eigen kompetanse og melde seg på nye kurs. Krev pålogging med medlemsnummer og passord.

Røde Kors-butikken
Gode tilbod på klede, uniformartiklar og utstyr til alle former for hjelpekorpsaktivitetar. Ved å logge på får du tilbod og prisar med medlemsrabatt.

ID-kort

Alle medlemmar skal ha eige ID-kort. ID-kortet må du tinge sjølv når førstehjelpsprøva er bestått. 

Les meir om korleis du gjeng fram for å skaffe deg ID-kortet.

Nyttige dokument for hjelpekorpsarar (pdf)

Søkskompendiet
Skildring av ulike søkemetodar på land

Nasjonale retningsliner for søk etter sakna person på land
Retningsliner for gjenomføring av ein søk- og redningsaksjon, frå oppstart til avslutning.

Tiltakskort søk og redning barmark
Viser planverket, lagledelse, rutiner ved funn, PIKSIB, skadestadleiing m.m. 

Tiltakskort skred
Viser stega i skredaksjonar, organisering, handtering av pasientar, bruk av ressursar m.m.